ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΛΩΡΙΝΕΣ

Mobirise


1. RICO CHLORO
Νερό
Υποχλωριώδες νάτριο
Υδροξείδιο του νατρίου

2. RICO CHLORO LEMON
Νερό
Υποχλωριώδες νάτριο
Υδροξείδιο του νατρίου
Άρωμα

3. RICO CHLORO ULTRA FRESH (ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ)
Νερό
Υποχλωριώδες νάτριο
Άλας νατρίου αιθοξυλιωμένης θειικής λαυρικής αλκοόλης
Υδροξείδιο του νατρίου
Διμεθυλτετραδεκυλαμινοξείδιο

© Copyright 2019 MyDb - All Rights Reserved