ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΡΕΜΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

web design templates


1. RICO ΚΡΕΜΑ
Νερό
Ανθρακικό ασβέστιο
Άλας νατρίου αιθοξυλιωμένης θειικής λαυρικής αλκοόλης
Δωδεκυλοβενζοσουλφονικό νάτριο
C12-15 αιθοξυλιωμένες αλκοόλες 7ΕΟ

2. RICO ΚΡΕΜΑ LEMON
Νερό
Ανθρακικό ασβέστιο
Άλας νατρίου αιθοξυλιωμένης θειικής λαυρικής αλκοόλης
Δωδεκυλοβενζοσουλφονικό νάτριο
C12-15 αιθοξυλιωμένες αλκοόλες 7ΕΟ
Άρωμα 

© Copyright 2019 MyDb - All Rights Reserved