ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

free website design templates

1. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ RICO
Ανθρακική σόδα
Θειικό νάτριο
Δωδεκυλοβενζοσουλφονικό νάτριο
Υπερανθρακικό νάτριο
C12-15 αιθοξυλιωμένες αλκοόλες 7ΕΟ
Πυριτικό νάτριο (Υδρύαλος)
Διττανθρακική σόδα
Αντιαφριστική σκόνη με σιλικόνη
Καρβοξυλικά άλατα
HEDP-4Na (Φωσφονικά άλατα)
Stilbenetriazine derivative (Λαμπρυντική ουσία)
Subtilisin (Ένζυμο)
Άρωμα

2. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ANYMAT
Ανθρακική σόδα
Θειικό νάτριο
Δωδεκυλοβενζοσουλφονικό νάτριο
Υπερανθρακικό νάτριο
C12-15 αιθοξυλιωμένες αλκοόλες 7ΕΟ
Πυριτικό νάτριο (Υδρύαλος)
Διττανθρακική σόδα
Αντιαφριστική σκόνη με σιλικόνη
Καρβοξυλικά άλατα
HEDP-4Na (Φωσφονικά άλατα)
Stilbenetriazine derivative (Λαμπρυντική ουσία)
Subtilisin (Ένζυμο)
Άρωμα

3. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ NUVELLA
Ανθρακική σόδα
Θειικό νάτριο
Δωδεκυλοβενζοσουλφονικό νάτριο
Υπερανθρακικό νάτριο
C12-15 αιθοξυλιωμένες αλκοόλες 7ΕΟ
Πυριτικό νάτριο (Υδρύαλος)
Διττανθρακική σόδα
Αντιαφριστική σκόνη με σιλικόνη
Καρβοξυλικά άλατα
HEDP-4Na (Φωσφονικά άλατα)
Stilbenetriazine derivative (Λαμπρυντική ουσία)
Άρωμα 

© Copyright 2019 MyDb - All Rights Reserved